Ontslag Hooghalen

Uw werkgever in Hooghalen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hooghalen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hooghalen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hooghalen. Uw werkgever in Hooghalen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hooghalen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hooghalen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hooghalen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hooghalen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hooghalen of met bevallingsverlof bent in Hooghalen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hooghalen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hooghalen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hooghalen
 • Als u in Hooghalen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hooghalen wilt opnemen;
 • Omdat u in Hooghalen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hooghalen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hooghalen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hooghalen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hooghalen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hooghalen. Uitzonderingen in Hooghalen;
 • Als uw werkgever in Hooghalen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hooghalen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hooghalen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hooghalen niet geschikt voor uw werk in Hooghalen of
 • u functioneert niet voldoende in Hooghalen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hooghalen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hooghalen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hooghalen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hooghalen verblijft, dan mag uw werkgever in Hooghalen u eveneens wel ontslaan.