Ontslag Hoogezand

Uw werkgever in Hoogezand mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogezand zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogezand

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogezand. Uw werkgever in Hoogezand mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogezand arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogezand niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogezand te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogezand u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogezand of met bevallingsverlof bent in Hoogezand.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogezand kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogezand die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogezand
 • Als u in Hoogezand lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogezand wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogezand lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogezand lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogezand wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogezand op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogezand

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogezand. Uitzonderingen in Hoogezand;
 • Als uw werkgever in Hoogezand bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogezand aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogezand gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogezand niet geschikt voor uw werk in Hoogezand of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogezand.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogezand

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogezand niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogezand of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogezand verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogezand u eveneens wel ontslaan.