Ontslag Hoogeweg

Uw werkgever in Hoogeweg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogeweg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogeweg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogeweg. Uw werkgever in Hoogeweg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogeweg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogeweg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogeweg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogeweg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogeweg of met bevallingsverlof bent in Hoogeweg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogeweg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogeweg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogeweg
 • Als u in Hoogeweg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogeweg wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogeweg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogeweg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogeweg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogeweg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogeweg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogeweg. Uitzonderingen in Hoogeweg;
 • Als uw werkgever in Hoogeweg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogeweg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogeweg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogeweg niet geschikt voor uw werk in Hoogeweg of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogeweg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogeweg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogeweg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogeweg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogeweg verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogeweg u eveneens wel ontslaan.