Ontslag Hoogersmilde

Uw werkgever in Hoogersmilde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogersmilde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogersmilde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogersmilde. Uw werkgever in Hoogersmilde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogersmilde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogersmilde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogersmilde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogersmilde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogersmilde of met bevallingsverlof bent in Hoogersmilde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogersmilde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogersmilde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogersmilde
 • Als u in Hoogersmilde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogersmilde wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogersmilde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogersmilde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogersmilde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogersmilde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogersmilde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogersmilde. Uitzonderingen in Hoogersmilde;
 • Als uw werkgever in Hoogersmilde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogersmilde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogersmilde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogersmilde niet geschikt voor uw werk in Hoogersmilde of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogersmilde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogersmilde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogersmilde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogersmilde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogersmilde verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogersmilde u eveneens wel ontslaan.