Ontslag Hoogerheide

Uw werkgever in Hoogerheide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogerheide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogerheide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogerheide. Uw werkgever in Hoogerheide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogerheide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogerheide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogerheide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogerheide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogerheide of met bevallingsverlof bent in Hoogerheide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogerheide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogerheide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogerheide
 • Als u in Hoogerheide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogerheide wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogerheide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogerheide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogerheide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogerheide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogerheide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogerheide. Uitzonderingen in Hoogerheide;
 • Als uw werkgever in Hoogerheide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogerheide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogerheide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogerheide niet geschikt voor uw werk in Hoogerheide of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogerheide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogerheide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogerheide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogerheide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogerheide verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogerheide u eveneens wel ontslaan.