Ontslag Hoogenweg

Uw werkgever in Hoogenweg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogenweg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogenweg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogenweg. Uw werkgever in Hoogenweg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogenweg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogenweg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogenweg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogenweg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogenweg of met bevallingsverlof bent in Hoogenweg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogenweg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogenweg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogenweg
 • Als u in Hoogenweg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogenweg wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogenweg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogenweg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogenweg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogenweg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogenweg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogenweg. Uitzonderingen in Hoogenweg;
 • Als uw werkgever in Hoogenweg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogenweg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogenweg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogenweg niet geschikt voor uw werk in Hoogenweg of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogenweg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogenweg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogenweg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogenweg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogenweg verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogenweg u eveneens wel ontslaan.