Ontslag Hoogengraven

Uw werkgever in Hoogengraven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogengraven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogengraven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogengraven. Uw werkgever in Hoogengraven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogengraven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogengraven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogengraven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogengraven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogengraven of met bevallingsverlof bent in Hoogengraven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogengraven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogengraven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogengraven
 • Als u in Hoogengraven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogengraven wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogengraven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogengraven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogengraven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogengraven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogengraven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogengraven. Uitzonderingen in Hoogengraven;
 • Als uw werkgever in Hoogengraven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogengraven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogengraven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogengraven niet geschikt voor uw werk in Hoogengraven of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogengraven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogengraven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogengraven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogengraven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogengraven verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogengraven u eveneens wel ontslaan.