Ontslag Hoogelande

Uw werkgever in Hoogelande mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogelande zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogelande

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogelande. Uw werkgever in Hoogelande mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogelande arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogelande niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogelande te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogelande u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogelande of met bevallingsverlof bent in Hoogelande.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogelande kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogelande die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogelande
 • Als u in Hoogelande lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogelande wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogelande lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogelande lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogelande wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogelande op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogelande

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogelande. Uitzonderingen in Hoogelande;
 • Als uw werkgever in Hoogelande bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogelande aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogelande gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogelande niet geschikt voor uw werk in Hoogelande of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogelande.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogelande

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogelande niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogelande of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogelande verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogelande u eveneens wel ontslaan.