Ontslag Hoogeind

Uw werkgever in Hoogeind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogeind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogeind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogeind. Uw werkgever in Hoogeind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogeind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogeind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogeind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogeind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogeind of met bevallingsverlof bent in Hoogeind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogeind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogeind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogeind
 • Als u in Hoogeind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogeind wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogeind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogeind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogeind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogeind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogeind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogeind. Uitzonderingen in Hoogeind;
 • Als uw werkgever in Hoogeind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogeind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogeind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogeind niet geschikt voor uw werk in Hoogeind of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogeind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogeind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogeind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogeind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogeind verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogeind u eveneens wel ontslaan.