Ontslag Hoogehaar

Uw werkgever in Hoogehaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogehaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogehaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogehaar. Uw werkgever in Hoogehaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogehaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogehaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogehaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogehaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogehaar of met bevallingsverlof bent in Hoogehaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogehaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogehaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogehaar
 • Als u in Hoogehaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogehaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogehaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogehaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogehaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogehaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogehaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogehaar. Uitzonderingen in Hoogehaar;
 • Als uw werkgever in Hoogehaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogehaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogehaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogehaar niet geschikt voor uw werk in Hoogehaar of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogehaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogehaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogehaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogehaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogehaar verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogehaar u eveneens wel ontslaan.