Ontslag Hoogeduurswoude /heech-duerswâld

Uw werkgever in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogeduurswoude /heech-duerswâld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld. Uw werkgever in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld of met bevallingsverlof bent in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld
 • Als u in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogeduurswoude /heech-duerswâld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld. Uitzonderingen in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld;
 • Als uw werkgever in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld niet geschikt voor uw werk in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogeduurswoude /heech-duerswâld u eveneens wel ontslaan.