Ontslag Hoogedijk

Uw werkgever in Hoogedijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogedijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogedijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogedijk. Uw werkgever in Hoogedijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogedijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogedijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogedijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogedijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogedijk of met bevallingsverlof bent in Hoogedijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogedijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogedijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogedijk
 • Als u in Hoogedijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogedijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogedijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogedijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogedijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogedijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogedijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogedijk. Uitzonderingen in Hoogedijk;
 • Als uw werkgever in Hoogedijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogedijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogedijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogedijk niet geschikt voor uw werk in Hoogedijk of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogedijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogedijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogedijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogedijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogedijk verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogedijk u eveneens wel ontslaan.