Ontslag Hooge mierde

Uw werkgever in Hooge mierde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hooge mierde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hooge mierde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hooge mierde. Uw werkgever in Hooge mierde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hooge mierde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hooge mierde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hooge mierde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hooge mierde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hooge mierde of met bevallingsverlof bent in Hooge mierde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hooge mierde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hooge mierde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hooge mierde
 • Als u in Hooge mierde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hooge mierde wilt opnemen;
 • Omdat u in Hooge mierde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hooge mierde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hooge mierde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hooge mierde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hooge mierde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hooge mierde. Uitzonderingen in Hooge mierde;
 • Als uw werkgever in Hooge mierde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hooge mierde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hooge mierde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hooge mierde niet geschikt voor uw werk in Hooge mierde of
 • u functioneert niet voldoende in Hooge mierde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hooge mierde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hooge mierde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hooge mierde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hooge mierde verblijft, dan mag uw werkgever in Hooge mierde u eveneens wel ontslaan.