Ontslag Hooge heide

Uw werkgever in Hooge heide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hooge heide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hooge heide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hooge heide. Uw werkgever in Hooge heide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hooge heide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hooge heide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hooge heide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hooge heide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hooge heide of met bevallingsverlof bent in Hooge heide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hooge heide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hooge heide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hooge heide
 • Als u in Hooge heide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hooge heide wilt opnemen;
 • Omdat u in Hooge heide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hooge heide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hooge heide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hooge heide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hooge heide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hooge heide. Uitzonderingen in Hooge heide;
 • Als uw werkgever in Hooge heide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hooge heide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hooge heide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hooge heide niet geschikt voor uw werk in Hooge heide of
 • u functioneert niet voldoende in Hooge heide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hooge heide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hooge heide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hooge heide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hooge heide verblijft, dan mag uw werkgever in Hooge heide u eveneens wel ontslaan.