Ontslag Hooge berkt

Uw werkgever in Hooge berkt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hooge berkt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hooge berkt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hooge berkt. Uw werkgever in Hooge berkt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hooge berkt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hooge berkt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hooge berkt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hooge berkt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hooge berkt of met bevallingsverlof bent in Hooge berkt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hooge berkt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hooge berkt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hooge berkt
 • Als u in Hooge berkt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hooge berkt wilt opnemen;
 • Omdat u in Hooge berkt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hooge berkt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hooge berkt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hooge berkt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hooge berkt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hooge berkt. Uitzonderingen in Hooge berkt;
 • Als uw werkgever in Hooge berkt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hooge berkt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hooge berkt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hooge berkt niet geschikt voor uw werk in Hooge berkt of
 • u functioneert niet voldoende in Hooge berkt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hooge berkt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hooge berkt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hooge berkt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hooge berkt verblijft, dan mag uw werkgever in Hooge berkt u eveneens wel ontslaan.