Ontslag Hooge aard

Uw werkgever in Hooge aard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hooge aard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hooge aard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hooge aard. Uw werkgever in Hooge aard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hooge aard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hooge aard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hooge aard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hooge aard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hooge aard of met bevallingsverlof bent in Hooge aard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hooge aard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hooge aard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hooge aard
 • Als u in Hooge aard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hooge aard wilt opnemen;
 • Omdat u in Hooge aard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hooge aard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hooge aard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hooge aard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hooge aard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hooge aard. Uitzonderingen in Hooge aard;
 • Als uw werkgever in Hooge aard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hooge aard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hooge aard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hooge aard niet geschikt voor uw werk in Hooge aard of
 • u functioneert niet voldoende in Hooge aard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hooge aard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hooge aard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hooge aard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hooge aard verblijft, dan mag uw werkgever in Hooge aard u eveneens wel ontslaan.