Ontslag Hoogcruts

Uw werkgever in Hoogcruts mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogcruts zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogcruts

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogcruts. Uw werkgever in Hoogcruts mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogcruts arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogcruts niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogcruts te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogcruts u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogcruts of met bevallingsverlof bent in Hoogcruts.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogcruts kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogcruts die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogcruts
 • Als u in Hoogcruts lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogcruts wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogcruts lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogcruts lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogcruts wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogcruts op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogcruts

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogcruts. Uitzonderingen in Hoogcruts;
 • Als uw werkgever in Hoogcruts bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogcruts aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogcruts gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogcruts niet geschikt voor uw werk in Hoogcruts of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogcruts.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogcruts

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogcruts niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogcruts of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogcruts verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogcruts u eveneens wel ontslaan.