Ontslag Hoogcasteren

Uw werkgever in Hoogcasteren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogcasteren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogcasteren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogcasteren. Uw werkgever in Hoogcasteren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogcasteren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogcasteren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogcasteren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogcasteren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogcasteren of met bevallingsverlof bent in Hoogcasteren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogcasteren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogcasteren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogcasteren
 • Als u in Hoogcasteren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogcasteren wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogcasteren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogcasteren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogcasteren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogcasteren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogcasteren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogcasteren. Uitzonderingen in Hoogcasteren;
 • Als uw werkgever in Hoogcasteren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogcasteren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogcasteren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogcasteren niet geschikt voor uw werk in Hoogcasteren of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogcasteren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogcasteren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogcasteren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogcasteren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogcasteren verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogcasteren u eveneens wel ontslaan.