Ontslag Hoogbroek

Uw werkgever in Hoogbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogbroek. Uw werkgever in Hoogbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogbroek of met bevallingsverlof bent in Hoogbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogbroek
 • Als u in Hoogbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogbroek. Uitzonderingen in Hoogbroek;
 • Als uw werkgever in Hoogbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogbroek niet geschikt voor uw werk in Hoogbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogbroek u eveneens wel ontslaan.