Ontslag Hoogblokland

Uw werkgever in Hoogblokland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogblokland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogblokland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogblokland. Uw werkgever in Hoogblokland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogblokland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogblokland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogblokland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogblokland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogblokland of met bevallingsverlof bent in Hoogblokland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogblokland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogblokland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogblokland
 • Als u in Hoogblokland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogblokland wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogblokland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogblokland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogblokland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogblokland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogblokland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogblokland. Uitzonderingen in Hoogblokland;
 • Als uw werkgever in Hoogblokland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogblokland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogblokland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogblokland niet geschikt voor uw werk in Hoogblokland of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogblokland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogblokland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogblokland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogblokland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogblokland verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogblokland u eveneens wel ontslaan.