Ontslag Hoog zuthem

Uw werkgever in Hoog zuthem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoog zuthem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoog zuthem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoog zuthem. Uw werkgever in Hoog zuthem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoog zuthem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoog zuthem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoog zuthem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoog zuthem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoog zuthem of met bevallingsverlof bent in Hoog zuthem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoog zuthem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoog zuthem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoog zuthem
 • Als u in Hoog zuthem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoog zuthem wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoog zuthem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoog zuthem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoog zuthem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoog zuthem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoog zuthem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoog zuthem. Uitzonderingen in Hoog zuthem;
 • Als uw werkgever in Hoog zuthem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoog zuthem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoog zuthem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoog zuthem niet geschikt voor uw werk in Hoog zuthem of
 • u functioneert niet voldoende in Hoog zuthem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoog zuthem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoog zuthem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoog zuthem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoog zuthem verblijft, dan mag uw werkgever in Hoog zuthem u eveneens wel ontslaan.