Ontslag Hoog spul

Uw werkgever in Hoog spul mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoog spul zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoog spul

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoog spul. Uw werkgever in Hoog spul mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoog spul arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoog spul niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoog spul te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoog spul u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoog spul of met bevallingsverlof bent in Hoog spul.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoog spul kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoog spul die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoog spul
 • Als u in Hoog spul lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoog spul wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoog spul lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoog spul lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoog spul wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoog spul op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoog spul

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoog spul. Uitzonderingen in Hoog spul;
 • Als uw werkgever in Hoog spul bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoog spul aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoog spul gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoog spul niet geschikt voor uw werk in Hoog spul of
 • u functioneert niet voldoende in Hoog spul.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoog spul

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoog spul niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoog spul of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoog spul verblijft, dan mag uw werkgever in Hoog spul u eveneens wel ontslaan.