Ontslag Hoog-keppel

Uw werkgever in Hoog-keppel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoog-keppel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoog-keppel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoog-keppel. Uw werkgever in Hoog-keppel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoog-keppel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoog-keppel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoog-keppel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoog-keppel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoog-keppel of met bevallingsverlof bent in Hoog-keppel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoog-keppel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoog-keppel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoog-keppel
 • Als u in Hoog-keppel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoog-keppel wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoog-keppel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoog-keppel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoog-keppel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoog-keppel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoog-keppel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoog-keppel. Uitzonderingen in Hoog-keppel;
 • Als uw werkgever in Hoog-keppel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoog-keppel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoog-keppel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoog-keppel niet geschikt voor uw werk in Hoog-keppel of
 • u functioneert niet voldoende in Hoog-keppel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoog-keppel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoog-keppel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoog-keppel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoog-keppel verblijft, dan mag uw werkgever in Hoog-keppel u eveneens wel ontslaan.