Ontslag Hoog kana

Uw werkgever in Hoog kana mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoog kana zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoog kana

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoog kana. Uw werkgever in Hoog kana mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoog kana arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoog kana niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoog kana te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoog kana u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoog kana of met bevallingsverlof bent in Hoog kana.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoog kana kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoog kana die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoog kana
 • Als u in Hoog kana lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoog kana wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoog kana lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoog kana lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoog kana wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoog kana op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoog kana

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoog kana. Uitzonderingen in Hoog kana;
 • Als uw werkgever in Hoog kana bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoog kana aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoog kana gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoog kana niet geschikt voor uw werk in Hoog kana of
 • u functioneert niet voldoende in Hoog kana.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoog kana

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoog kana niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoog kana of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoog kana verblijft, dan mag uw werkgever in Hoog kana u eveneens wel ontslaan.