Ontslag Hoog buurlo

Uw werkgever in Hoog buurlo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoog buurlo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoog buurlo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoog buurlo. Uw werkgever in Hoog buurlo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoog buurlo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoog buurlo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoog buurlo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoog buurlo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoog buurlo of met bevallingsverlof bent in Hoog buurlo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoog buurlo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoog buurlo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoog buurlo
 • Als u in Hoog buurlo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoog buurlo wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoog buurlo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoog buurlo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoog buurlo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoog buurlo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoog buurlo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoog buurlo. Uitzonderingen in Hoog buurlo;
 • Als uw werkgever in Hoog buurlo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoog buurlo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoog buurlo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoog buurlo niet geschikt voor uw werk in Hoog buurlo of
 • u functioneert niet voldoende in Hoog buurlo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoog buurlo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoog buurlo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoog buurlo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoog buurlo verblijft, dan mag uw werkgever in Hoog buurlo u eveneens wel ontslaan.