Ontslag Hoog baarlo

Uw werkgever in Hoog baarlo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoog baarlo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoog baarlo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoog baarlo. Uw werkgever in Hoog baarlo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoog baarlo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoog baarlo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoog baarlo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoog baarlo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoog baarlo of met bevallingsverlof bent in Hoog baarlo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoog baarlo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoog baarlo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoog baarlo
 • Als u in Hoog baarlo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoog baarlo wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoog baarlo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoog baarlo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoog baarlo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoog baarlo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoog baarlo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoog baarlo. Uitzonderingen in Hoog baarlo;
 • Als uw werkgever in Hoog baarlo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoog baarlo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoog baarlo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoog baarlo niet geschikt voor uw werk in Hoog baarlo of
 • u functioneert niet voldoende in Hoog baarlo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoog baarlo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoog baarlo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoog baarlo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoog baarlo verblijft, dan mag uw werkgever in Hoog baarlo u eveneens wel ontslaan.