Ontslag Hoofdplaat

Uw werkgever in Hoofdplaat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoofdplaat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoofdplaat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoofdplaat. Uw werkgever in Hoofdplaat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoofdplaat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoofdplaat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoofdplaat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoofdplaat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoofdplaat of met bevallingsverlof bent in Hoofdplaat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoofdplaat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoofdplaat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoofdplaat
 • Als u in Hoofdplaat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoofdplaat wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoofdplaat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoofdplaat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoofdplaat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoofdplaat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoofdplaat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoofdplaat. Uitzonderingen in Hoofdplaat;
 • Als uw werkgever in Hoofdplaat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoofdplaat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoofdplaat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoofdplaat niet geschikt voor uw werk in Hoofdplaat of
 • u functioneert niet voldoende in Hoofdplaat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoofdplaat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoofdplaat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoofdplaat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoofdplaat verblijft, dan mag uw werkgever in Hoofdplaat u eveneens wel ontslaan.