Ontslag Hoofddorp

Uw werkgever in Hoofddorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoofddorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoofddorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoofddorp. Uw werkgever in Hoofddorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoofddorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoofddorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoofddorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoofddorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoofddorp of met bevallingsverlof bent in Hoofddorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoofddorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoofddorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoofddorp
 • Als u in Hoofddorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoofddorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoofddorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoofddorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoofddorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoofddorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoofddorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoofddorp. Uitzonderingen in Hoofddorp;
 • Als uw werkgever in Hoofddorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoofddorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoofddorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoofddorp niet geschikt voor uw werk in Hoofddorp of
 • u functioneert niet voldoende in Hoofddorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoofddorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoofddorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoofddorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoofddorp verblijft, dan mag uw werkgever in Hoofddorp u eveneens wel ontslaan.