Ontslag Honthem

Uw werkgever in Honthem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Honthem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Honthem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Honthem. Uw werkgever in Honthem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Honthem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Honthem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Honthem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Honthem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Honthem of met bevallingsverlof bent in Honthem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Honthem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Honthem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Honthem
 • Als u in Honthem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Honthem wilt opnemen;
 • Omdat u in Honthem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Honthem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Honthem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Honthem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Honthem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Honthem. Uitzonderingen in Honthem;
 • Als uw werkgever in Honthem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Honthem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Honthem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Honthem niet geschikt voor uw werk in Honthem of
 • u functioneert niet voldoende in Honthem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Honthem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Honthem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Honthem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Honthem verblijft, dan mag uw werkgever in Honthem u eveneens wel ontslaan.