Ontslag Honswijk

Uw werkgever in Honswijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Honswijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Honswijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Honswijk. Uw werkgever in Honswijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Honswijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Honswijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Honswijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Honswijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Honswijk of met bevallingsverlof bent in Honswijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Honswijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Honswijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Honswijk
 • Als u in Honswijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Honswijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Honswijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Honswijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Honswijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Honswijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Honswijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Honswijk. Uitzonderingen in Honswijk;
 • Als uw werkgever in Honswijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Honswijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Honswijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Honswijk niet geschikt voor uw werk in Honswijk of
 • u functioneert niet voldoende in Honswijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Honswijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Honswijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Honswijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Honswijk verblijft, dan mag uw werkgever in Honswijk u eveneens wel ontslaan.