Ontslag Honselersdijk

Uw werkgever in Honselersdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Honselersdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Honselersdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Honselersdijk. Uw werkgever in Honselersdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Honselersdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Honselersdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Honselersdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Honselersdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Honselersdijk of met bevallingsverlof bent in Honselersdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Honselersdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Honselersdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Honselersdijk
 • Als u in Honselersdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Honselersdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Honselersdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Honselersdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Honselersdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Honselersdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Honselersdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Honselersdijk. Uitzonderingen in Honselersdijk;
 • Als uw werkgever in Honselersdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Honselersdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Honselersdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Honselersdijk niet geschikt voor uw werk in Honselersdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Honselersdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Honselersdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Honselersdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Honselersdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Honselersdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Honselersdijk u eveneens wel ontslaan.