Ontslag Hongerige wolf

Uw werkgever in Hongerige wolf mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hongerige wolf zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hongerige wolf

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hongerige wolf. Uw werkgever in Hongerige wolf mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hongerige wolf arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hongerige wolf niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hongerige wolf te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hongerige wolf u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hongerige wolf of met bevallingsverlof bent in Hongerige wolf.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hongerige wolf kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hongerige wolf die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hongerige wolf
 • Als u in Hongerige wolf lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hongerige wolf wilt opnemen;
 • Omdat u in Hongerige wolf lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hongerige wolf lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hongerige wolf wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hongerige wolf op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hongerige wolf

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hongerige wolf. Uitzonderingen in Hongerige wolf;
 • Als uw werkgever in Hongerige wolf bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hongerige wolf aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hongerige wolf gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hongerige wolf niet geschikt voor uw werk in Hongerige wolf of
 • u functioneert niet voldoende in Hongerige wolf.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hongerige wolf

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hongerige wolf niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hongerige wolf of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hongerige wolf verblijft, dan mag uw werkgever in Hongerige wolf u eveneens wel ontslaan.