Ontslag Honesch

Uw werkgever in Honesch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Honesch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Honesch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Honesch. Uw werkgever in Honesch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Honesch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Honesch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Honesch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Honesch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Honesch of met bevallingsverlof bent in Honesch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Honesch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Honesch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Honesch
 • Als u in Honesch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Honesch wilt opnemen;
 • Omdat u in Honesch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Honesch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Honesch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Honesch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Honesch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Honesch. Uitzonderingen in Honesch;
 • Als uw werkgever in Honesch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Honesch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Honesch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Honesch niet geschikt voor uw werk in Honesch of
 • u functioneert niet voldoende in Honesch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Honesch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Honesch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Honesch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Honesch verblijft, dan mag uw werkgever in Honesch u eveneens wel ontslaan.