Ontslag Hondsrug

Uw werkgever in Hondsrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hondsrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hondsrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hondsrug. Uw werkgever in Hondsrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hondsrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hondsrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hondsrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hondsrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hondsrug of met bevallingsverlof bent in Hondsrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hondsrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hondsrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hondsrug
 • Als u in Hondsrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hondsrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Hondsrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hondsrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hondsrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hondsrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hondsrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hondsrug. Uitzonderingen in Hondsrug;
 • Als uw werkgever in Hondsrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hondsrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hondsrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hondsrug niet geschikt voor uw werk in Hondsrug of
 • u functioneert niet voldoende in Hondsrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hondsrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hondsrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hondsrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hondsrug verblijft, dan mag uw werkgever in Hondsrug u eveneens wel ontslaan.