Ontslag Hondseind

Uw werkgever in Hondseind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hondseind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hondseind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hondseind. Uw werkgever in Hondseind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hondseind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hondseind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hondseind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hondseind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hondseind of met bevallingsverlof bent in Hondseind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hondseind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hondseind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hondseind
 • Als u in Hondseind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hondseind wilt opnemen;
 • Omdat u in Hondseind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hondseind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hondseind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hondseind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hondseind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hondseind. Uitzonderingen in Hondseind;
 • Als uw werkgever in Hondseind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hondseind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hondseind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hondseind niet geschikt voor uw werk in Hondseind of
 • u functioneert niet voldoende in Hondseind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hondseind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hondseind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hondseind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hondseind verblijft, dan mag uw werkgever in Hondseind u eveneens wel ontslaan.