Ontslag Honderd

Uw werkgever in Honderd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Honderd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Honderd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Honderd. Uw werkgever in Honderd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Honderd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Honderd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Honderd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Honderd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Honderd of met bevallingsverlof bent in Honderd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Honderd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Honderd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Honderd
 • Als u in Honderd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Honderd wilt opnemen;
 • Omdat u in Honderd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Honderd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Honderd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Honderd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Honderd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Honderd. Uitzonderingen in Honderd;
 • Als uw werkgever in Honderd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Honderd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Honderd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Honderd niet geschikt voor uw werk in Honderd of
 • u functioneert niet voldoende in Honderd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Honderd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Honderd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Honderd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Honderd verblijft, dan mag uw werkgever in Honderd u eveneens wel ontslaan.