Ontslag Homoet

Uw werkgever in Homoet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Homoet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Homoet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Homoet. Uw werkgever in Homoet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Homoet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Homoet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Homoet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Homoet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Homoet of met bevallingsverlof bent in Homoet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Homoet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Homoet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Homoet
 • Als u in Homoet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Homoet wilt opnemen;
 • Omdat u in Homoet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Homoet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Homoet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Homoet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Homoet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Homoet. Uitzonderingen in Homoet;
 • Als uw werkgever in Homoet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Homoet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Homoet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Homoet niet geschikt voor uw werk in Homoet of
 • u functioneert niet voldoende in Homoet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Homoet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Homoet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Homoet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Homoet verblijft, dan mag uw werkgever in Homoet u eveneens wel ontslaan.