Ontslag Hommerts /de hommerts

Uw werkgever in Hommerts /de hommerts mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hommerts /de hommerts zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hommerts /de hommerts

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hommerts /de hommerts. Uw werkgever in Hommerts /de hommerts mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hommerts /de hommerts arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hommerts /de hommerts niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hommerts /de hommerts te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hommerts /de hommerts u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hommerts /de hommerts of met bevallingsverlof bent in Hommerts /de hommerts.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hommerts /de hommerts kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hommerts /de hommerts die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hommerts /de hommerts
 • Als u in Hommerts /de hommerts lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hommerts /de hommerts wilt opnemen;
 • Omdat u in Hommerts /de hommerts lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hommerts /de hommerts lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hommerts /de hommerts wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hommerts /de hommerts op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hommerts /de hommerts

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hommerts /de hommerts. Uitzonderingen in Hommerts /de hommerts;
 • Als uw werkgever in Hommerts /de hommerts bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hommerts /de hommerts aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hommerts /de hommerts gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hommerts /de hommerts niet geschikt voor uw werk in Hommerts /de hommerts of
 • u functioneert niet voldoende in Hommerts /de hommerts.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hommerts /de hommerts

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hommerts /de hommerts niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hommerts /de hommerts of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hommerts /de hommerts verblijft, dan mag uw werkgever in Hommerts /de hommerts u eveneens wel ontslaan.