Ontslag Hommert

Uw werkgever in Hommert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hommert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hommert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hommert. Uw werkgever in Hommert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hommert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hommert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hommert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hommert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hommert of met bevallingsverlof bent in Hommert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hommert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hommert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hommert
 • Als u in Hommert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hommert wilt opnemen;
 • Omdat u in Hommert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hommert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hommert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hommert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hommert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hommert. Uitzonderingen in Hommert;
 • Als uw werkgever in Hommert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hommert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hommert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hommert niet geschikt voor uw werk in Hommert of
 • u functioneert niet voldoende in Hommert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hommert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hommert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hommert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hommert verblijft, dan mag uw werkgever in Hommert u eveneens wel ontslaan.