Ontslag Hommelse hoeven

Uw werkgever in Hommelse hoeven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hommelse hoeven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hommelse hoeven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hommelse hoeven. Uw werkgever in Hommelse hoeven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hommelse hoeven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hommelse hoeven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hommelse hoeven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hommelse hoeven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hommelse hoeven of met bevallingsverlof bent in Hommelse hoeven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hommelse hoeven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hommelse hoeven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hommelse hoeven
 • Als u in Hommelse hoeven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hommelse hoeven wilt opnemen;
 • Omdat u in Hommelse hoeven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hommelse hoeven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hommelse hoeven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hommelse hoeven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hommelse hoeven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hommelse hoeven. Uitzonderingen in Hommelse hoeven;
 • Als uw werkgever in Hommelse hoeven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hommelse hoeven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hommelse hoeven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hommelse hoeven niet geschikt voor uw werk in Hommelse hoeven of
 • u functioneert niet voldoende in Hommelse hoeven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hommelse hoeven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hommelse hoeven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hommelse hoeven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hommelse hoeven verblijft, dan mag uw werkgever in Hommelse hoeven u eveneens wel ontslaan.