Ontslag Homberg

Uw werkgever in Homberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Homberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Homberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Homberg. Uw werkgever in Homberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Homberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Homberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Homberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Homberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Homberg of met bevallingsverlof bent in Homberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Homberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Homberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Homberg
 • Als u in Homberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Homberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Homberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Homberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Homberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Homberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Homberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Homberg. Uitzonderingen in Homberg;
 • Als uw werkgever in Homberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Homberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Homberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Homberg niet geschikt voor uw werk in Homberg of
 • u functioneert niet voldoende in Homberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Homberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Homberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Homberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Homberg verblijft, dan mag uw werkgever in Homberg u eveneens wel ontslaan.