Ontslag Holysloot

Uw werkgever in Holysloot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Holysloot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Holysloot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Holysloot. Uw werkgever in Holysloot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Holysloot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Holysloot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Holysloot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Holysloot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Holysloot of met bevallingsverlof bent in Holysloot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Holysloot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Holysloot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Holysloot
 • Als u in Holysloot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Holysloot wilt opnemen;
 • Omdat u in Holysloot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Holysloot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Holysloot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Holysloot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Holysloot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Holysloot. Uitzonderingen in Holysloot;
 • Als uw werkgever in Holysloot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Holysloot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Holysloot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Holysloot niet geschikt voor uw werk in Holysloot of
 • u functioneert niet voldoende in Holysloot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Holysloot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Holysloot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Holysloot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Holysloot verblijft, dan mag uw werkgever in Holysloot u eveneens wel ontslaan.