Ontslag Holwinde

Uw werkgever in Holwinde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Holwinde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Holwinde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Holwinde. Uw werkgever in Holwinde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Holwinde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Holwinde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Holwinde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Holwinde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Holwinde of met bevallingsverlof bent in Holwinde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Holwinde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Holwinde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Holwinde
 • Als u in Holwinde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Holwinde wilt opnemen;
 • Omdat u in Holwinde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Holwinde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Holwinde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Holwinde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Holwinde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Holwinde. Uitzonderingen in Holwinde;
 • Als uw werkgever in Holwinde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Holwinde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Holwinde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Holwinde niet geschikt voor uw werk in Holwinde of
 • u functioneert niet voldoende in Holwinde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Holwinde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Holwinde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Holwinde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Holwinde verblijft, dan mag uw werkgever in Holwinde u eveneens wel ontslaan.