Ontslag Holwierde

Uw werkgever in Holwierde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Holwierde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Holwierde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Holwierde. Uw werkgever in Holwierde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Holwierde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Holwierde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Holwierde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Holwierde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Holwierde of met bevallingsverlof bent in Holwierde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Holwierde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Holwierde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Holwierde
 • Als u in Holwierde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Holwierde wilt opnemen;
 • Omdat u in Holwierde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Holwierde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Holwierde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Holwierde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Holwierde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Holwierde. Uitzonderingen in Holwierde;
 • Als uw werkgever in Holwierde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Holwierde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Holwierde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Holwierde niet geschikt voor uw werk in Holwierde of
 • u functioneert niet voldoende in Holwierde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Holwierde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Holwierde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Holwierde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Holwierde verblijft, dan mag uw werkgever in Holwierde u eveneens wel ontslaan.