Ontslag Holwerd /holwert

Uw werkgever in Holwerd /holwert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Holwerd /holwert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Holwerd /holwert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Holwerd /holwert. Uw werkgever in Holwerd /holwert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Holwerd /holwert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Holwerd /holwert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Holwerd /holwert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Holwerd /holwert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Holwerd /holwert of met bevallingsverlof bent in Holwerd /holwert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Holwerd /holwert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Holwerd /holwert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Holwerd /holwert
 • Als u in Holwerd /holwert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Holwerd /holwert wilt opnemen;
 • Omdat u in Holwerd /holwert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Holwerd /holwert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Holwerd /holwert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Holwerd /holwert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Holwerd /holwert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Holwerd /holwert. Uitzonderingen in Holwerd /holwert;
 • Als uw werkgever in Holwerd /holwert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Holwerd /holwert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Holwerd /holwert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Holwerd /holwert niet geschikt voor uw werk in Holwerd /holwert of
 • u functioneert niet voldoende in Holwerd /holwert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Holwerd /holwert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Holwerd /holwert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Holwerd /holwert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Holwerd /holwert verblijft, dan mag uw werkgever in Holwerd /holwert u eveneens wel ontslaan.