Ontslag Holtum

Uw werkgever in Holtum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Holtum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Holtum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Holtum. Uw werkgever in Holtum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Holtum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Holtum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Holtum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Holtum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Holtum of met bevallingsverlof bent in Holtum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Holtum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Holtum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Holtum
 • Als u in Holtum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Holtum wilt opnemen;
 • Omdat u in Holtum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Holtum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Holtum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Holtum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Holtum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Holtum. Uitzonderingen in Holtum;
 • Als uw werkgever in Holtum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Holtum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Holtum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Holtum niet geschikt voor uw werk in Holtum of
 • u functioneert niet voldoende in Holtum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Holtum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Holtum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Holtum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Holtum verblijft, dan mag uw werkgever in Holtum u eveneens wel ontslaan.