Ontslag Holtland

Uw werkgever in Holtland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Holtland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Holtland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Holtland. Uw werkgever in Holtland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Holtland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Holtland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Holtland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Holtland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Holtland of met bevallingsverlof bent in Holtland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Holtland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Holtland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Holtland
 • Als u in Holtland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Holtland wilt opnemen;
 • Omdat u in Holtland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Holtland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Holtland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Holtland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Holtland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Holtland. Uitzonderingen in Holtland;
 • Als uw werkgever in Holtland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Holtland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Holtland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Holtland niet geschikt voor uw werk in Holtland of
 • u functioneert niet voldoende in Holtland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Holtland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Holtland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Holtland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Holtland verblijft, dan mag uw werkgever in Holtland u eveneens wel ontslaan.