Ontslag Holtinge

Uw werkgever in Holtinge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Holtinge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Holtinge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Holtinge. Uw werkgever in Holtinge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Holtinge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Holtinge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Holtinge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Holtinge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Holtinge of met bevallingsverlof bent in Holtinge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Holtinge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Holtinge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Holtinge
 • Als u in Holtinge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Holtinge wilt opnemen;
 • Omdat u in Holtinge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Holtinge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Holtinge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Holtinge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Holtinge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Holtinge. Uitzonderingen in Holtinge;
 • Als uw werkgever in Holtinge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Holtinge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Holtinge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Holtinge niet geschikt voor uw werk in Holtinge of
 • u functioneert niet voldoende in Holtinge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Holtinge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Holtinge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Holtinge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Holtinge verblijft, dan mag uw werkgever in Holtinge u eveneens wel ontslaan.