Ontslag Holtien

Uw werkgever in Holtien mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Holtien zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Holtien

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Holtien. Uw werkgever in Holtien mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Holtien arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Holtien niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Holtien te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Holtien u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Holtien of met bevallingsverlof bent in Holtien.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Holtien kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Holtien die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Holtien
 • Als u in Holtien lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Holtien wilt opnemen;
 • Omdat u in Holtien lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Holtien lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Holtien wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Holtien op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Holtien

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Holtien. Uitzonderingen in Holtien;
 • Als uw werkgever in Holtien bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Holtien aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Holtien gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Holtien niet geschikt voor uw werk in Holtien of
 • u functioneert niet voldoende in Holtien.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Holtien

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Holtien niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Holtien of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Holtien verblijft, dan mag uw werkgever in Holtien u eveneens wel ontslaan.