Ontslag Holthuizen

Uw werkgever in Holthuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Holthuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Holthuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Holthuizen. Uw werkgever in Holthuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Holthuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Holthuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Holthuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Holthuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Holthuizen of met bevallingsverlof bent in Holthuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Holthuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Holthuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Holthuizen
 • Als u in Holthuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Holthuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Holthuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Holthuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Holthuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Holthuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Holthuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Holthuizen. Uitzonderingen in Holthuizen;
 • Als uw werkgever in Holthuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Holthuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Holthuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Holthuizen niet geschikt voor uw werk in Holthuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Holthuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Holthuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Holthuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Holthuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Holthuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Holthuizen u eveneens wel ontslaan.